Instrukcja / Instrucions

                                                                                                     
 Jak nałożyć Meetoosa:
 

1. Skóra powinna być czysta, sucha i bez kosmetyków.                                                            
2. Usuń przezroczystą folię zabezpieczającą.                                                                          
3. Przyciśnij tatuaż wzorem do skóry.                                                                                       
4. Przyłóż mokrą chusteczkę do kartonika i dociśnij.                                                                    
5. Poczekaj 30 sekund, następnie ostrożnie zdejmij mokry papier.                                             
6. Delikatnie opłucz wzór wodą.                                                                                                  
7. Pozwól tatuażowi wyschnąć.

Do usunięcia tatuażu użyj balsamu lub olejku dla dzieci i potrzyj delikatnie.


Meetoos są bezpieczne dla skóry, testowane dermatologicznie.
(UE EN-71-3) 
Wyprodukowane w Polsce.

UWAGA!  
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia - ryzyko zadławienia.                                     
Nie nakładać na wrażliwą bądź uszkodzoną skórę, błony śluzowe,
usta, język i oczy.
             

(ANG)

1. Skin should be clean, dry and free of makeup.
2. Remove clear sheet.
3. Press the tattoo onto the skin.
4. Hold a wet cloth against the paper and press down.
5. Wait 30 minutes, then carefully peel off the wet paper.
6. Gently rinse image with water.
7. Let the tattoo dry.
To remove the tattoo use lotion or baby oil and rub gently.  


Not suitable for children under three years - choking hazard.

Do not apply on open or irritated skin, mucous membranes, lips, tongue and eyes.
Dermatologically tested.
(EU EN-71-3)
Made in Poland.